DELA

Plantor med rotsnurr en orsak till missväxt

Marja-Leena Annala tog skogsägarnas kritik på allvar och började gräva i orsakerna till att tall- och granplantorna som planterats är av dålig kvalitet.
Följden blev att hon måste byta jobb och flytta från Åland.
Marja-Leena Annala började jobba som skogsvårdsinstruktör i Ålands skogsvårdsförening på sensommaren 2009. Hon hann inte arbeta länge förrän hon blev informerad av skogsfolk på fältet om att allt inte stod rätt till i skog som planterats under de senaste åren och särskilt 2009.
– Det började med att skogsplanterarna nästan genast frågade mig om jag hade sett att de granplantor som planterades på våren hade blivit gula. När jag tittade efter såg jag att det var sant, berättar hon.
Hon ville då ta reda på vad det hela berodde på eftersom det finns många orsaker till att plantor gulnar och visar nedsatt vitalitet.


Skickade till Metla
Hon inledde arbetet med att granska hela odlingskedjan inklusive uppdrivningen på plantskolan Rosenbacken i Vårdö som levererat plantorna till Ålands skogsvårdsförening på beställning.
I början av 2010 tog hon upp plantor av både gran och tall och skickade dem till skogsforskningsinstitutet Metla för undersökning. Också några gran- och tallplantor som planterats året innan grävdes upp och skickades för undersökning.


Hopsnurrade rötter
– Först tog jag upp bara granplantor eftersom tallplantorna hade växt bra även om de hade konstiga toppar. Men så tog en skogsägare upp några tallplantor som planterats samma år och de hade deformerade rötter. De hade antagligen växt bra den första sommaren på grund av riklig kvävegödsling i plantskolan.
Det man hittade var rotsnurr, rötter som snurrat ihop sig. enligt Marja-Leena Annala är det en allvarlig deformation som dels leder till sämre tillväxt, dels till att träden lättare blåser omkull om de skulle få kraft nog att växa upp.


Mötte motstånd
Men när hon förde informationen vidare till skogsvårdsföreningens verksamhetsledare Torbjörn Björkman och föreningens styrelse, ledd av Tage Eriksson, kom hon ingenvart.
– Det var egentligen bara Tage som lyssnade och som svarade på mina frågor i början. Också flera i styrelsen var först på min sida men sedan vågade de av någon anledning inte längre stöda mig.
Under tiden ringde många skogsägare till henne med klagomål på plantmaterialet.


Fick inte kritisera
– Då började verksamhetsledaren motarbeta mig och det övergick i mobbning. Jag blev sparkad från den plantgrupp som landskapsregeringen tillsätter och där jag var föreningens representant, och jag fick höra att jag inte fick kritisera plantkvaliteten inför skogsägarna, berättar hon.
Det slutade med att hon blev sjukskriven. Hon sa sedan upp sig och slutade sin anställning vid senaste årsskifte.
– Den enda orsaken till att jag slutade var mobbningen. Jag tyckte om jobbet och tyckte att det var roligt att arbeta med skogsägare och skogsarbetare på Åland.
I dag jobbar hon på Metla.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre