DELA

Planting-pengar till bränslecellsforskning

75.000 svenska kronor delas i år ut i stipendier ur Gunvor Plantings stiftelse. Planting växte upp på Åland och en av de fyra, som får årets stipendier, kommer från Åland.
En av årets stipendiater är Ann-Louise Wärners från Åland och hon studerar till livsmedelsingenjör. Hon får 15.000 svenska kronor. Lika mycket får också Johanna Molander från Helsingfors som studerar juridik och Linda Sundfors från Kronoby som skall bli logoped.
Doktorandstipendiet på 30.000 svenska kronor går till Sophie von Kraemer från Åbo som bedriver doktorandstudier i bränslecellsforskning för hållbar utveckling vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
– Ett aktuellt ämne, konstaterar styrelsen för Gunvor Plantings stiftelse.
Stiftelsen har sin hemort i Sverige och höll i går sitt utdelningsmöte på Åland. I styrelsen ingår per automatik den ledamot i landskapsregeringen som ansvarar för kultur och utbildning, just nu Camilla Gunell (s). Ordförande i stiftelsens styrelse är Richard Hjelt och medlem i styrelsen är också Håkan Lönnqvist.

Rötter i Finström
Gunvor Planting föddes i början av 1900-talet och dog 1997. Hon växte upp i Finström, hennes far kom enligt utsago till Åland från Svenskfinland. Gunvor Planting flyttade sedermera till Stockholm där hon blev rektor för ett flickskola ”som hon drev med fast hand”. Hon gifte sig aldrig och hon fick inga barn men lyckades enligt stiftelsens styrelseordförande ”få god ekonomi”. Gunvor Planting har sin grav på kyrkogården i Finström där hon ligger bredvid sin bror.
Hon efterlämnade bland annat en bostad som var värd mycket och stiftelsen i hennes namn förvaltar i dag 7 miljoner kronor som är ”välplacerade i fonder och värdepapper”. En tavla ur hennes kvarlåtenskap har skänkts till Finströms församling.
– Sedan 1998 har stiftelsen delat ut över en miljon kronor. Beloppen varierar från år till år beroende på läget på börsen, säger Richard Hjelt.

Gynna hembygden
Enligt stiftelsens regler delas stipendierna ut till ålänningar eller finlandssvenskar som studerar i Sverige och som helst har för avsikt att återvända till hembygden.
– Gunvor Planting såg Sverige som ett föregångsland och hon ville att de studerande sedan skulle gynna hembygden med sina inhämtande kunskaper, säger Hjelt.
Stipendierna ur Plantings stiftelse annonseras ut i många dagstidningar och finns också med i Åbo Akademis rullor eftersom stiftelsen har ett samarbete med akademin. Det är också akademin som gallrar bland de sökande och lägger fram ett antal för stiftelsens styrelse som sedan fattar det slutliga beslutet.
I år sökte 63 personer på grundstudienivå och sex doktorander de utlysta stipendierna.
Stipendierna delas ut i Börssalen i Stockholm den 6 december. Där hålls en ceremoni med anledning av Finlands självständighetsdag och stipendieutdelningen är ett av flera programinslag.

HELENA FORSGÅRD

redaktion@nyan.ax