DELA

Planen för ÅCA-tomten godkänd

Stadsstyrelsen godkände i går enhälligt förslaget till nya stadsplaneändring för den så kallade ÅCA-tomten där Emmaus nu finns.
Byggnadsrätten på tomten höjs från 1.757 kvadratmeter våningsyta till 2.570 kvadratmeter. Bolaget Fastighets ab Köpmansgatan 11 får tillstånd att bygga två separata hus vari planeras mellan 24 och 30 lägenheter och ett par butiker.
– Nu ställs förslaget ut under 30 dagar och kommer inga anmärkningar in under den tiden går det vidare till stadsfullmäktige. Vid eventuella anmärkningar går förslaget en vända till via stadsutvecklingsnämnden och stadsstyrelsen. Ett helt normalt förfarande alltså, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson.
En kommitté tillsattes med uppdrag att ta fram skissritningar och slutliga kostnadsberäkningar för alternativet renovering och ombyggnad av Övernäs högstadieskola. Kommittén består av ordförande Krister Norrgrann (Lib), Henrik Boström (M), Linda Söderström (S), Erica Sjöström (C) samt bildningsdirektör Kjell Nilsson som sekreterare.
Läs mer i papperstidningen! (as)