DELA

Plan för flytt av 17.000 ton giftig returasfalt

Trafikavdelningen arbetar nu med en åtgärdsplan för den giftiga returasfalt som lagrats hos Ab Rafael. Det handlar om sammanlagt cirka 17.000 ton asfalt som innehåller stenkolstjära.

Formellt skall landskapsregeringen först göra upp åtgärdsplanen och sedan ansöka om miljötillstånd för lagring.
– Vi bygger högst sannolikt ett lager här på Åland, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman.
Karlman säger att det sämsta för samhället vore att föra bort asfalten från Åland. Det motiverar han med att den har ett värde i sig och att borttransporteringen skulle bli mycket dyr.
– Målet är att kunna återanvända asfalten på ett sätt som också Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan acceptera. Det gäller att sätta sig ner och bena ut problemet tillsammans, säger Karlman. (tt-s)