DELA

Placeringstvisten kan påverka IFK-styrelsen

Tvisten mellan förra Chipschefen Sture Carlson och Nordeas Ålandskontor kan få följder för aktiebolaget IFK där både han och Nordeas kapitalplaceringschef Mikael Granskog är styrelsemedlemmar.
I mars 2008 hölls IFK ab:s första bolagsstämma och Mikael Granskog valdes till ordförande. Ordinarie styrelsemedlemmar blev Sture Carlson, ägare till omkring 4 procent av aktierna, advokat Daniel Widman, Thomas Lundberg från storägaren Paf och Edgar Vickström från bolagets tredje största ägare Ålandsbanken.
Då visste knappast någon att finanskrisen lurade bakom hörnet och att Sture Carlson och Mikael Granskog så småningom skulle stå på varsin sida i en tvist om placerat kapital. Då var det enbart fotbollens framtid som var i centrum.


Skapar frågetecken
Fram till dess tvisten blev offentlig har den inte enligt Mikael Granskog påverkat arbetet i IFK ab:s styrelse. Men nu blir det möjligen annorlunda, säger han när Nya Åland frågar.
– Hittills har vi lyckts jobba professionellt i styrelsen. Men nu har tvisten kommit ut i offentligheten och det leder till att folk börjar undra och prata. Sådant kan skapa frågetecken runt IFK ab:s verksamhet bland sponsorer och andra som bolaget är beroende av. Då blir det en fråga om förtroende.
”Vi måste vara säkra på att det vi gör är det bästa för IFK och för klubben framåt”, säger han.
– Jag har funderat på min roll i IFK ab sedan tvisten uppstod. Vi har ett styrelsemöte inbokat nästa vecka där saken ska diskuteras.


Utesluter inget
Vad kan hända?
– Inget är bestämt, men jag vill inte utesluta något. Vi måste förankra det hela bland storägarna och se hur de vill att styrelsen ska jobba vidare.
Utmaningen är att IFK ab behöver växa både ekonomiskt och resursmässigt genom att hitta nya affärsmöjligheter.
– Diskussionen om det här har intensifierats efter semesterperioden. IFK är nu femte året i ligan och det sjätte året är säkrat. Målet är medaljplats och spel ute i Europa om några år. Vi har en stabil verksamhet nu, men vi behöver ta ytterligare ett steg uppåt om vi ska närma oss de stora klubbarna.


Påskyndar förändring
Styrelsen har fattat beslut om att stärka organisationen på olika sätt och det arbetet pågår, berättar han.
– Om vi ska lyckas skapa nya resurser på sikt krävs det att vi har rätt folk på rätt plats och med rätt fokusering.
Därför hade förändringar kunnat ske också om tvisten mellan Sture Carlson och Nordea aldrig hade uppstått, säger han.
– Men att tvisten blev offentlig kan skynda på förändringen.


”Inte fel med time out”
Kan det bli så att du kliver av?
– Allt är möjligt. Jag har hållit på med IFK i 20 år och det skulle inte vara helt fel med en time out. Vad vi än gör så gör vi det för IFK:s bästa.
Kan det bli aktuellt för Carlson att sälja sitt innehav och lämna styrelsen?
– Det kan jag inte uttala mig om. Den frågan måste ägaren svara på.
Nya Åland har sökt Sture Carlson utan att få kontakt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax