DELA

Pingstkyrka siktar på eget dagis

Pingstförsamlingen på Åland planerar ett gruppfamiljedagis i kyrkobyggnaden på Matrosgatan med start i höst.
Tankarna på ett daghem i församlingens regi har funnits länge, säger församlingspastorn Kenneth Witick. Utrymmen för dagisverksamhet planerades redan när kyrkan byggdes i slutet av åttiotalet.
De senaste åren har Mariehamns stad hyrt lokalerna för familjedaghemmet Tummeliten. När hyreskontraktet går ut i juli vill församlingen starta ett eget gruppfamiljedagis. En ansökan med vårdplan har lämnats in till landskapsregeringen.
Kenneth Witicks fru Elisabeth Witick, som varit anställd av staden som familjedagvårdare sedan 2011, blir ansvarig med Arja Grunér som medarbetare. Dagiset med plats för åtta barn får en kristen prägel och ska heta Pärlan, säger Kenneth Witick.
– Vi valde det temat utifrån att alla människor kan liknas vid dyrbara pärlor.
Något krav på att föräldrarna till dagisbarnen ska vara aktivt troende finns inte, säger Elisabeth Witick.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom