DELA

Pilotprojekt för miljövänligare fiskodling

Ett pilotprojekt för miljövänligare fiskodling beviljades samhällsstöd i går, högst 150.000 euro.
Enligt ansökan ska ett syreverk, drivet med vågenergi, byggas och testas – troligen vid Flisö fisk i Föglö.
En preliminär projektansökan lämnades in redan i maj i år med Ålands teknologicentrum som sökande, med Yngve Mörn som primus motor, och efter det har ärendet beretts.
En inofficiell arbetsgrupp har jobbat och diskussioner har förts med berörda parter. Den slutliga ansökan lämnades in i början av augusti.
Projektet omfattar byggande och test av ett mindre syreverk som drivs med vågenergi. Syreverket placeras vid en fiskodling som är öppen för vind och vågor, och det syrsatta vattnet leds sedan till en inre fiskodling via någon form av rör.


Rädda Östersjön lite
Byråchef Olof Karlsson vid landskapets fiskeribyrå berättar mera.
– I bakgrunden finns de idéer om syrsättning av Östersjön som presenterades i Sverige i våras. Det här är ett projekt som på samma sätt syftar till att rädda Östersjön, fast i liten skala.
Enligt planerna ska testanläggningen byggas vid Flisö fisk i Föglö. Där finns en yttre odling i Föglöfjärden, där blåsten kommer åt att skapa vågenergi som driver syreverket. Det syrsatta vattnet leds sedan till den inre odlingen. Tanken är att bottendöden ska stävjas på mera utsatta områden, det vill säga i inre vatten, genom att syret möjliggör nedbrytning av material som annars skulle lägga sig som en matta på bottnen. Bottendöd leder till att näringsämnen, som är bundna i sedimentet, frigörs.
– Vi har kanske inte precis döda bottnar vid fiskodlingarna. Men det finns områden som är ansträngda, berättar Olof Karlsson.


Riskkapital
Ännu kan man inte säga något om hur försöket lyckas.
– Det här är riskkapital i högsta grad. Det är nytt och okänt, och kanske leder det inte till några förbättringar. Å andra sidan kanske försöket leder till att vi får friskare bottnar och förutsättningar för miljövänligare fiskproduktion, säger han.
Det första steget – som nu beviljats pengar – ska enligt planerna leda vidare till ytterligare två faser. Målet är att prova ut möjligheter att genom hållbar, förnybar energi förbättra vattenmiljön i Östersjön och samtidigt skapa bättre miljö- och odlingsförhållanden för fiskoling både utom- och inomskärs, heter det i landskapsregeringens beslut. Beslutet fattades av näringsminister Jörgen Strand (fs) med finansminister Lasse Wiklöf (s) som föredragande.
Pilotprojektet innefattar inte elproduktion från syreverket, påpekas i beslutet. EU står för 25 procent av pengarna och landskapet står för resten. Pilotprojektet finansieras till 100 procent med samhällsmedel. Projektet ska pågå fram till sista april nästa år. Tiden kan förlängas, dock högst till 30 augusti nästa år.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax