DELA

Peter Rask: Frågan är snart löst

ÅHS förvaltningschef Peter Rask meddelade i går på eftermiddagen att samsyn har nåtts kring helikopterfrågan.
Han berättar att ärendet togs upp i ledningsgruppen i tisdags.
Så här skriver han i sin kommentar:
– Ärendet behandlades i måndags på ett möte med några de inblandade i helikoptergruppen och i tisdags i ledningsgruppen och det finns en samsyn runt det mesta.

Jour dygnet runt
Han hänvisar till akutenhetens ansvariga läkare Petter Westerberg för närmare information och fortsätter:
– Meningen är att vi ska försöka gå från en beredskap som varit frivillig och täckt delar av dygnet när det funnits personal till en organiserad beredskapslinje som täcker mycket större dela av dygnet, helst 24/7 det vill säga jämt.
Enligt Peter Rask håller chefläkare Niklas Preger på att formulera ett uppdrag för att se vilka möjligheter som finns och vilka kostnader det medför.
– Ur patientsäkerhetssynpunkt är det väsentligt att täcka så stor del av veckans timmar som möjligt. Vi håller alltså på att förbättra, inte försämra. Tyvärr tror jag din information är lite gammal, skriver han till reportern.
Petter Westerberg bekräftar att han och helikoptergruppen nu har fått ett muntligt löfte om en öppning för diskussion.
– Men i dag står vi fortfarande där vi stod den 23 december i fjol – det vill säga utan helikopterjour utanför kontorstid. (ao)