DELA

Pest eller kolera för färjpersonal

Antingen stanna kvar på färjan och gå över till den privata arbetsgivaren eller stanna i landskapets tjänst och bli omplacerad.
Det är de alternativ personalen på Simskälafärjan har att välja på i samband med att bemanningen på färjan bjuds ut till privata entreprenörer.
– Det är som att välja mellan pest eller kolera, säger Carl-Gustav Karlsson på Simskälafärjan.
Personalen på Simskäla- och Töftöfärjorna ska nu få säga sitt om privatiseringen av bemanningen på Simskälafärjan.
Landskapets vägunderhållningschef Björn Ekblom presenterade i går alternativen för hur en bemanningsentreprenad kan se ut för personalen.
Det finns två alternativ. Det första är att den privata entreprenören tar över färjan med den befintliga personalen och de har samma anställningsvillkor som i dagsläget. Då är personalen inte längre landskapsanställd.
Det andra alternativet är att den privata entreprenören tar över en tom färja och landskapet omplacerar den egna personalen. Då finns plats på Töftöfärjan och vid en vägstation.
– De får då i princip motsvarande arbetsuppgifter utom en som placeras på en vägstation där jag behöver mer personal, säger Ekblom.
Endast bemanningen bjuds ut, landskapet betalar fortsättningsvis för bränsle och stora reparationer. Varför man gör så förklarar Ekblom med att det blir en mindre risk för entreprenören. Bränslepriset kan stiga dramatiskt och verka avskräckande för dem som vill bjuda på entreprenaden. Men mindre underhåll och reparationer får den privata aktören stå för.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds