DELA

Personligt ombud ser helheten

Hjälpa ja, men också sätta igång egna viljor och krafter.
Det ska det nya personliga ombudet, PO, göra. Hon ska vara ett stöd och ett språkrör mellan klienten och myndigheter.
Den strama ekonomin leder till att allt fler nekas olika serviceformer och många faller utanför systemet.
Den som på något sätt ramlat mellan stolarna och behöver ekonomisk hjälp, är handikappad, psykiskt funktionshindrad, långtidsarbetslös eller ung person på glid och därmed har svårigheter som täcker mer än en sektor av samhällshjälp kan få stöd av PO.


Hitta i djungeln
Den nya tjänsten på Åland som inrättas för en treårsperiod ska skötas av Harriet Storsved. Det är en heltidstjänst och hon blir stationerad vid Handicampen i Mariehamn.
– Att vara PO handlar om att hitta i en djungel av stöd, säger Saul Suominen, som arbetar som PO i Helsingfors och ska hjälpa den åländska PO:n att komma igång.
Han betonar att man ska alltid ska lägga största vikten vid det som är klientens behov och att klienten aldrig får ses som en passiv mottagare.
– Ibland handlar det om rådgivning om en blankett, ibland om en långvarig relation där man ser till hela människans situation.


Alla välkomna
Harriet Storsved blir som PO spindeln i nätet för olika hjälpformer.
– Vem som helst får höra av sig.
Tjänsten tillträds de närmaste veckorna. Huvudman blir Ålands handikappförbund.
Harriet Storsved har tidigare arbetat som organisationssekreterare vid Ålands handikappförbund.
Ny organisationssekreterare blir Anne Sjökvist.

Kiki Alberius-Forsman