DELA

Personalen kan ersättas för avbrott

Normal uppsägningstid, permission eller ersättning. Det är vad som händer personalen ifall ens arbetsplats brinner ner, uppger ekonomidirektör Tage Silander på Ömsen.
Om ens arbetsplats brinner ner finns det två möjliga framtida scenarier: antingen blir det avbrott i verksamheten eller så upphör den, konstaterar Tage Silander på Ålands ömsesidiga försäkringsbolag.
– Om verksamheten upphör gäller normal uppsägningstid, uppger Silander.

Beror på försäkringen
Väljer man att fortsätta verksamheten drabbas personalen mer eller mindre av avbrottet beroende på om arbetsgivaren tecknat försäkring för detta eller inte. En avbrottsförsäkring kan tas på frivillig basis av arbetsgivaren. Då kan man få ersättning för avbrott som uppstår på grund av brand, naturskada, inbrott, vatten eller annan skadehändelse.
– Ofta försäkrar arbetsgivare enabrt sina fasta kostnader och då berör ersättningarna bara stambesättningen av personalen, alltså inte den personal som kallats in extra på grund av att produktionsvolymen ökat. Kort sagt, det som ersätts är omsättningen minus de rörliga kostnaderna under en viss tid.

Företagaren väljer
De lagstadgade försäkringarna för privata arbetsgivare är få, i dem ingår olycksfalls- och trafikförsäkringar och pensionsförsäkringar.
– Den drabbade företagaren kan själv välja hur han gör med sin personal. Avser han att bygga upp verksamheten på nytt inom kort kan han ju låta personalen vara kvar i tjänst. Eller möjligen permittera. Bedömer han att det är osannolikt att verksamheten kommer att fortsätta kommer han antagligen att säga upp personalen så fort det är rimligt.

Sara Othman