DELA

Perämaa tveksam till utförsäljning av Posten

LAGTINGET. Finansminister Mats Perämaa (Lib) har principiellt ingenting emot att verksamheter som inte hör till landskapets kärnverksamhet avyttras för att drivas i privat regi. Med Posten Åland är det däremot annorlunda.
– Det finns vissa betänkligheter i och med att skatteundantaget är ett element. För mig är det viktigt med en viss insyn i verksamheten.
En annan problematik kunde uppstå om landskapet bjuder ut aktierna till försäljning:
– Hur ska vi som ägare agera om vi får ett högt anbud från en utomstående aktör men kanske inget – eller ett lägre – lokalt bud?
Det var under lagtingets frågestund i fredags som Mika Nordberg (Ob) ville veta hur ministern ställer sig till att sälja ut Posten Åland i sin helhet, alternativt endast vissa delar av verksamheten.

ANNIKA KULLMAN