DELA

Perämaa tror inte på solskenssiffror

Erbjud kommunerna morotspengar för samarbete, börja bygga ett färjfäste på östra Föglö och håll fingrarna i styr vad gäller Paf-pengar.
Det hade Mats Perämaa (Lib) gjort om han fortfarande var finansminister.
Landskapsregeringen räknar med en ökning av klumpsumman med i genomsnitt tio miljoner per år de närmaste åren. För optimistiskt, anser Mats Perämaa, som tror att regeringen får svårt att uppnå målet om en budget i balans 2015.
– Jag menar att landskapsregeringen borde kunnat agera väldigt mycket snabbare i de stora strukturfrågorna för att bringa ner kostnaderna. Balanseringen av ekonomin sker nu mycket genom förhoppningar om ökade inkomster och inte så mycket egna åtgärder.


Morötter till kommuner
Vilka tre saker skulle Perämaa ha gjort annorlunda om han fortfarande höll i pengarna? För det första hade han försökt skynda på samhällsreformen med morötter.
– Redan i budgeten för 2012 hade vi vissa inskränkningar i finansieringen till kommunerna, och det är rätt och riktigt så. Men pengar skulle samtidigt i mycket högre grad ha getts till kommunerna i samarbetsstöd under några år. Vi skulle ha skapat samarbeten den frivilliga vägen genom att göra det attraktivt för kommunerna.
Perämaas andra pekpinne är välbekant från kortruttsdebatten: bygg ett färjfäste på östra Föglö och led Kökartrafiken den vägen.
Varför gjorde ni inte det när ni satt i regeringen?
– Vi jobbade i samarbete med Centern med kortruttsmeddelandet och trafikavdelningen förmådde inte leverera det förrän i slutet på mandatperioden. Vi kom inte längre än att vi fick lagtinget att anta principerna om kortrutt och vi var beredda att fortsätta med ett nytt regeringsansvar. Man får komma ihåg att det var under 2011 lagtinget behandlade kortruttsmeddelandet och i november 2012 har vi inte kommit ett steg närmare.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni