DELA

Perämaa på nordiskt finansmöte

Bland annat skatter och gränshinder diskuterades då finansminister Mats Perämaa och landskapets finanschef Dan E Eriksson i måndags, den 29 november, deltog i det nordiska finansministermötet i Oslo.
Under mötet diskuterades den ekonomiska situationen i de nordiska länderna, mot bakgrund av behovet av en långsiktigt hållbar finanspolitisk utveckling berättas i ett pressmeddelande.
Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2011 och programmet för detta år diskuterades också.
Mats Perämaa uttryckte sin tillfredsställelse över den centrala ställning Östersjöpolitiken har i programmet. Han lyfte även fram att det, med anledning av den livliga flyttningsrörelsen över Ålands hav, finns behov av att diskutera skattefrågor. Som exempel gavs pensionärer som flyttat från Sverige till Åland men där huvuddelen av skatteinkomsterna inte kommer Åland till godo.
”En tanke kunde vara att förhandla fram ett särskilt avtal liknande det som Sverige och Danmark ingått för Öresundsregionen.” skriver man i pressmeddelandet.


Gränshinder
Därutöver diskuterades gränshinder. Perämaa konstaterade att landskapet Åland har en del att bidra med i diskussionen utgående från erfarenheterna av skattegränsen.
I april arrangeras rundabordsamtal mellan berörda parter, myndigheter och ministerier för vidare samtal kring bland annat administrativa procedurer och praxis gällande förtullning av arbetsmaskiner och varor vid tillfällig införsel. (ab)