DELA

Perämaa följer SIS – utredningen

LAGTINGET. Ett svenskt SIS – register kan få katastrofala följder för den åländska sjöfarten, säger Camilla Gunell (S) som vill veta hur landskapsregeringen bedömer situationen.
– Vi ska diskutera frågan med fackliga företrädare och med näringen, svarar sjöfartsminister Mats Perämaa (Lib).
Som Nyan tidigare berättat tillsatte den förra svenska regeringen en utredning om hur den svenska handelssjöfartens konkurrenskraft kan stärkas. I oktober ska rapporten vara vara klar. Målet är ett nytt bemanningssystem som öppnar upp för arbetskraft från låglöneländer.
– Det här är ett stort hot mot 9.000 svenska sjömän inklusive de ålänningar som är anställda på svenska fartyg, säger Camilla Gunell.
Det vore klokt om landskapsregeringen förbereder sig för värsta tänkbara scenario och gör allt man kan för att förhindra den här utvecklingen, tycker Gunell.

Läst utkastet
Mats Perämaa säger att han i torsdags fick tillgång till den senaste versionen av rapporten.
– Fortfarande ingår den paragraf som åsidosätter lagen om anställningsskydd i Sverige, alltså det att man kan ta in besättningar från låglöneländer.
Mats Perämaa understryker att utgången påverkas av vilken regering Sverige får efter valet.
Landskapsregeringen har kontaktats av fackliga företrädare som vill komma till Åland för att diskutera eventuella konsekvenser om förslaget blir verklighet.
– Det skulle vara utmärkt om vi också den vägen, liksom genom kontakter med rederierna i Finland och på Åland kan sätta oss in i frågan.
Vill rederierna flytta ut fartygen finns redan nu möjligheten med register i andra länder, påpekar Mats Perämaa.
– Bara de åländska och finländska politikerna driver en bra sjöfartspolitik så tror jag att vår sjöfart har en god framtid.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax