DELA

Pensions-Alandia ligger bra till

Ungefär 3.000 ålänningar får i dag sin lagstadgade pension via Pensions-Alandia. Ytterligare 8.000 arbetande ålänningar får pension via bolaget den dagen de slutar jobba.
Hur klarar bolaget av att förvalta pengarna i den ekonomiska krisen?
Bra, åtminstone hittills, är den slutsats man kan dra av den information Alandiabolagens vd Leif Nordlund ger.
– Det är för oss som för andra pensionsbolag. Visst ser också vi en nedgång i avkastning och värde i tillgångarna, det är alldeles klart, men det finns inget skäl till oro. Det finns gott om tillgångar i ladorna, säger han.

Måste se på lång sikt
Främst är det värdet på aktieplaceringarna som minskar.
– Pensions-Alandias placeringsportfölj skiljer sig inte från andra finländska pensionsbolags. När börsvärdet på aktierna sjunker blir avkastningen lägre. Men man måste se på placeringsverksamheten på lång sikt. Förr eller senare kommer det att vända, och det är viktigt att folk inte grips av panik av alla svarta tidningsrubriker.
Å andra sidan – under den långa högkonjunkturen ökade aktierna i värde.
Hur påverkar då den ekonomiska krisen Åland?
– Att vi är på väg in i en lågkonjunktur är klart, men ingen vet hur lång och hur djup den blir. Vi är ju ett bolag som verkar på Åland och den åländska ekonomin påverkar också oss, säger han och påminner om att landskapet klarat de tidigare kriserna ganska bra.

Förlorade minst
I fjol skedde en stor lagändring som gav pensionsbolag möjlighet att ta större risker med pensionstagarnas pengar för att få ut en större avkastning och därmed minska behovet av att öka premierna.
– Vi har varit traditionellt försiktiga och inte utnyttjat den här möjligheten särskilt mycket i år. Det har lett till att vi inte toppat jämförelserna, men inte heller legat i botten.
Med facit i hand från de senaste veckorna var det uppenbarligen en bra strategi, kan man konstatera när man tar del av den jämförelse som gjorts mellan alla pensionsbolag i Finland och som visar hur bra de klarat sig under det första halvåret i år.
– Det visade sig att vi var det bolag som förlorat minst pengar av alla.

Solvent bolag
Ett viktigt nyckeltal är solvensgraden. Den 7 oktober – i förrgår – låg Pensions-Alandias solvensgrad på 17,8 procent, jämfört med myndigheternas minimikrav på minst 9 procent.
– Vår solvensgrad är alltså dubbelt så hög.
I september, när vändningen neråt började på allvar, gjorde försäkringsinspektionen en ny undersökning om pensionsbolagens solvens. Också den jämförelsen visade att Pensions-Alandias solvens ligger klart över genomsnittet i branschen.

Minussiffra
Siffror från den 7 oktober visar att bolagets avkastning då visade på minus 7,2 procent, att jämföra med förväntade plus 4,75 procent.
– Siffran ligger visserligen på minus, men eftersom vår solvens är så god ser jag ingen anledning till oro för pensionstagarna, säger Leif Nordlund.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax