DELA

Pensionärsboomen är här

Antalet personer som har fyllt 65 år ökade med drygt 150 under år 2009. Detta innebär att pensionärerna stod för över hälften av den totala befolkningstillväxten på Åland under fjolåret.
Över 4.900 personer är nu 65 år eller äldre, vilket är 17,8 procent av befolkningen.
Detta visar nya siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.
Ökningen beror på att de stora årskullarna som är födda i mitten av 1940-talet har börjat uppnå pensionsålder. Följaktligen är det i gruppen yngre pensionärer som tillväxten märks nu.
Åldersgruppen 65–74 år ökade med 120 personer, medan de som har fyllt 75 år blev drygt 30 flera. Som jämförelse kan nämnas att 17,0 procent av befolkningen i Finland har fyllt 65 och 18,1 procent i Sverige.

Fler ungdomar
Den andra åldersgruppen som ökade betydligt under fjolåret var 16–29-åringarna som blev drygt 100 flera.
Att denna grupp nu växer årligen beror förutom på flyttningsöverskott på att det är stora årskullar som lämnar skolåldern.

Färre skolbarn
Skolbarn i åldrarna 7–15-år minskade däremot för sjätte året i rad.
Nedgången 2009 blev nästan 50 personer.
Trots det relativt låga antalet födda 2009 ökade antalet barn under sju år med drygt 20 tack vare ett inflyttningsöverskott.

Hälften äldre än 42 år
Även om de flesta stora årsklasserna med över 400 personer finns i åldrarna runt 60 år är det 42-åringarna, det vill säga de som är födda 1967 som är allra flest, eller 454 personer.
Vid 42 år går också gränsen som delar befolkningen i två lika stora delar åldersmässigt: Hälften är äldre än 42 år och hälften är 42 eller yngre. Den minsta årsklassen under pensionsåldern är 24-åringarna som är 257 stycken. Fyra personer har fyllt 100 år, tre kvinnor och en man. Överhuvudtaget är kvinnoöverskottet stort i de äldre åldersgrupperna.
Av de drygt 700 personer som har fyllt 85 år är över 70 procent kvinnor. (ka-f)