DELA

Pensionärers ekonomi utreds

Hur klarar man sig egentligen på den statliga folkpensionen?
Den frågan ställs nu till alla de drygt 90 personer på Åland som bor hemma och som lyfter full folkpension.
Forskningsavdelningen på folkpensionsanstalten i Finland (FPA) vill, i samarbete med svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, kartlägga folkpensionärernas ekonomiska och sociala trygghet.
Projektet är landsomfattande men man kommer att titta lite extra noga på Åland på grund av det extra stöd som här har utbetalats till pensionärer med låga inkomster.
– Målet med forskningen är att få den kunskap som behövs för att i framtiden kunna utveckla FPA, socialskyddet och olika stödformer, säger forskningsassistent Lotta Corin.

Personliga intervjuer
Samtliga 95 pensionärer på Åland som bor hemma och som lyfter full folkpension har fått ett frågeformulär med posten. Genom att ställa drygt 20 frågor vill utredarna bland annat veta hur tillfredsställda pensionärerna är med sin nuvarande levnadsstandard, vilka ekonomiska problem de har haft och hur de har försökt lösa dem.
Utöver enkäten kommer 10 pensionärer att få svara på fördjupande frågor i form av personliga intervjuer.
– Vi vill försöka kartlägga pensionärernas levnadsstandard i dag jämfört med hurudan den var innan pensioneringen och också hur mycket deras tidigare liv påverkar situationen och deras förhållningssätt i dag, förklarar Corin.

En garantipension
Situationen för folkpensionärerna förändras från och med den 1 mars då man kan ansöka om en så kallad garantipension. Avsikten med den är att samtliga pensionärer i hela landet skall kunna få en minimisumma på 687 euro i månaden.
Om ungefär ett år, då systemet med garantipension är etablerat, kommer ytterligare ett frågeformulär att skickas ut till samma målgrupp som nu.
– Vi vill givetvis veta hur deras situation har utvecklats i och med garantipensionen, säger Lotta Corin.
Corin besökte Åland i går för att berätta om projektet för berörda inom landskapet och kommunerna.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax