DELA

Pengarna räcker inte för hamnens underhåll

Kostnadskalkylen saknas i den underhållsplan som nu är klar för Mariehamns hamn under åren 2015-20.
Men omfattande åtgärder behövs och redan nu vet man att den miljon som finns för i år och nästa inte räcker.
Det under bildning varande aktiebolaget Mariehamns hamn har en stor uppgift i att ta över driften och underhållet av hamnanläggningen i Västra hamnen när bolaget väl är bildat. Hamnen representerar stora värden men innebär också utmaningar – inte minst att underhålla anläggningen som kräver kontinuerligt underhåll.
I våras kom rapporten om kajernas reparationsbehov och då bedömdes pengarna som finns i budgeten för i år och nästa år – omkring en miljon euro – att räcka till för de mest angelägna reparationerna, men man räknade ändå med att mera pengar skulle behövas efter att underhållsplanen färdigställts.
Nu är underhållsplanen klar och den togs upp på infrastrukturnämndens senaste möte.
Planen omfattar också ett åtgärdsprogram.och en plan för när de olika åtgärderna ska göras. Däremot saknas kostnadskalkyler helt för allt underhåll som måste göras under de närmaste åren. Siffrorna tas fram först efter att de första projekteringarna och kostnadsberäkningarna är klara i början av nästa år.
Det man redan nu vet är att de planerade anslagen för de närmaste åren inte kommer att räcka till ”för det omfattande underhåll som måste göras för att säkerställa hamnens drift”, som det heter i mötesprotokollet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre