DELA

Pengabrist orsak till väntetid vid färjfästen

Skärgårdsfärjornas tidtabeller synkroniserar inte med de bussar som går mellan Mariehamn och färjfästena, trots att detta är tanken.
Anledningen är att pengar saknas för att upprätta skilda sommartidtabeller.
Nya Åland fick ett tips om att busstrafiken mellan Mariehamn och Hummelvik inte är synkroniserad med färjtrafiken.
Det var i fredags som tipsaren tog den sista bussen från staden till färjfästet och fick vänta en timme och en kvart efter att bussen anlänt innan m/s Alfågeln avgick.
– Det fanns en skylt vid busshållplatsen där det stod att bussarnas tidtabeller synkroniseras med färjornas när de ändras, så jag blev förvånad när jag var tvungen att vänta, säger tipsaren, som önskat vara anonym.

Ekonomisk fråga
Enligt Mikael Korpela, byråchef på landskapsregeringens trafikavdelning, är det mycket riktigt tänkt att busstider och färjtider ska vara synkroniserade.
– Det är vi som sätter turlistorna för skärgårdsfärjorna och sedan är det tänkt att bussbolagen ska anpassa sina tider efter dem, säger Korpela.
Men enligt Henrik Lammi, assisterande trafikledare på Viking Line vars bussar trafikerar sträckan, är det däremot inte upp till dem att justera sina tidtabeller.
– Våra tidtabeller är satta efter hur färjorna går på vintern och fastlagda så.
Anledningen till att det inte går någon senare buss är ekonomisk.
– Enligt vårt arbetsavtal måste vi betala våra anställda mer i timersättning efter klockan 18, vilket landskapet inte täcker, säger Lammi.
Läs mer i dagens Nya Åland.
Felix Quarnström

felix.quarnstrom@nyan.ax