DELA

Pelaren som räddar liv

– Det är en fråga om liv och död.
Det säger Ninnie Westerback om klubbhuset Pelarens verksamhet i Mariehamn. Hit kan personer med olika former av psykisk ohälsa komma för att prata, arbeta och umgås.
Men nu hotas verksamhetens framtid – 50 procent av pengarna för nästa år saknas fortfarande.
Pelaren startade 2010 som ett EU-projekt. Under tre år har verksamheten finansierats med hjälp av medel från unionen, men från och med nästa år måste pengarna komma från annat håll. Landskapsregeringen har beviljat klubbhuset Paf-medel som täcker 50 procent av den årliga kostnaden som beräknas till cirka 250.000. Resterande hälft ska de åländska kommunerna betala, är det tänkt.
– Det är där vi stöter på motstånd. Vi har skickat avtalsförslag till alla kommuner som går ut på att kommunen betalar enligt antalet dagar deras kommuninvånare besöker Pelaren. Hittills har bara tre kommuner skrivit under avtalet, säger Christian Beijar, styrelseordförande för Pelaren.
De tre kommunerna som har tecknat avtal för 2014 är Föglö, Lemland och Vårdö. De övriga kommunerna – inklusive de stora som Mariehamn, Finström och Jomala – har ännu inte fattat något beslut även om flera småkommuner har varit positiva, enligt Lotta Eriksson.
Förra veckan föreslog Barbro Sundback (S), ordförande i Mariehamns stads socialnämnd, att ett anslag på 75.000 euro skulle upptas och överlämnas till stadsstyrelsen. Men majoriteten i nämnden ville annorlunda och något beslut är ännu inte fattat.
– Det är naturligt, eftersom verksamheten är förlagd här och 62 procent av medlemmarna är skrivna här, att kostnaden skulle bli störst för Mariehamn. Det här är en tråkig situation för oss, det här är ju en klar och tydlig social verksamhet och inom socialnämndens ansvarsområde. Nu hoppas vi på att stadsstyrelsen och stadsfullmäktige ändå ger oss anslaget, säger Christian Beijar.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén