DELA

Pelaren får högsta betyg

Klubbhuset Pelaren som drivs av föreningen Ålands Fountainhouse uppfyller alla internationella krav och det med god marginal. Verksamheten, som riktar sig till personer med psykisk ohälsa, lyder under den världsomspännande takorganisationen ICCD.
I mitten av oktober ansökte föreningen om en kvalitetsstämpling som intyg på att Pelaren uppfyller ICCD:s riktlinjer och två internationella granskare följde under en veckas tid med verksamheten.
– Granskarna kom i rapporten fram till att Pelaren mycket väl uppfyller alla riktlinjer. Särskilt betonades bland annat de starka och stödjande relationerna inom huset, väldigt god möteskultur där medlemmarna är mycket aktiva , samt en stark och engagerad styrelse. Även styrkan hos anställda och medlemmar och deras utbildning, betonades som något väldigt positivt, skriver föreningen i ett pressmeddelande.
Verksamheten fick högsta betyg och Pelaren är nu, efter bara två och ett halvt år, fullvärdig medlem av ICCD.
Läs mer i papperstidningen! (tt-s)