DELA

Pejling: Jämt lopp mellan (Lib) och (C)

Liberalerna tappar mest men finns ändå bland de två största partierna. Samtliga oppositionspartier utom Obunden samling går framåt.
Det visar Nyans valpejling med 300 deltagare.
Liksom i den pejling som tidningen Åland gjorde i slutet av augusti går Socialdemokraterna starkast fram, från 11,8 procent av rösterna i valet 2007 till 16,6 procent i Nyans pejling. Även Ålands framtid får ett större stöd. Moderaterna ökar också, medan Obunden samling backar.
Centern tappar en procent och landar på 23,2 procent – endast 0,2 procentenheter mindre än Liberalerna.
Omräknat i mandat skulle Liberalerna gå miste om tre mandat och Socialdemokraterna och Ålands framtid skulle få två mandat till vardera sedan senaste valet. Då måste man komma ihåg att Harry Jansson valdes in för Ålands framtid, men gick under mandatperioden över till Centern. Därför skulle Ålands framtid öka med tre mandat från nuvarande ett mandat.

Enkäten
Som vanligt ställde vi frågan till 100 ålänningar, 60 i Mariehamn och 40 i Godby. Dessutom lades en enkät ut på Nyans hemsida. 200 svar samlades snabbt in på det sättet.
De siffror som Nyan redovisar är viktade. De tillfrågade fick svara på vilket parti de röstade på i valet 2007. Viktningskoefficienten togs fram genom att dividera partiets röstandel i valet 2007 med den röstandel som vår tilläggsfråga angav.
Mandaten är uträknade utgående från procenttalen och kan inte bli exakta eftersom jämförelsetalen i det faktiska valresultatet påverkar att de vanliga avrundningarna upp eller ner inte alltid stämmer för procenttalen.
Undersökningen är inte vetenskaplig.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman