DELA

Patienter klagar på bemötande

Antalet ärenden som gäller missnöje med bemötande inom vården ökade under 2010.
– Jag hoppas att ÅHS tar det här till sig och ser över vad det kan bero på, säger patientombudsman Marina Karlsson.
Förra året fick patientombudsmannen in hela 194 ärenden, 44 fler än året innan. Flest ärenden gäller missnöje med vård och behandling inom ÅHS. Anmärkningsvärt är att klagomålen gällande bemötade har ökat från 18 till 38. Patienterna har bland upplevt att personal inte hälsat eller presenterat sig vid besöket, de har känt sig avsnästa och att man inte har lyssnat på dem.
Marina Karlsson vet inte vad som ligger bakom ökningen.
– Men det är klart att om patienten känner sig illa bemött uppstår ingen tillitsfull relation.

Fel i journalerna
Också antalet ärenden som rör missnöje med journalanteckningar ökade.
– Det har hänt att läkare inte alls skrivit in att patienten varit där, det enda som finns efter besöket är en räkning.
Patienter har också hört av sig efter att de upptäckt att det står fel i journalerna. Det kan till exempel stå att en person är rökare fast denne inte rökt i hela sitt liv.
– Sånt har ju betydelse för vården.
När det gäller B-intyg, det vill säga läkarutlåtanden inför långtidssjukskrivningar, har patienter klagat på att de är bristfälliga, vilket i förlängningen kan betyda att de får avslag på sina ansökningar om sjukpenning eller invalidpension.
– Det läkarna kan göra för dem är att skriva ett omfattande intyg där sjukdomen noga beskrivs.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman