DELA

Passagerarökning för Viking Line

År 2009 ökade antalet passagerare som reste med Viking Line. Totalt reste 6.399.924 passagerare vilket är en ökning med 199.245 passagerare eller 3,2 procent på samtliga rutter.
Estlandstrafiken samt rutten Mariehamn-Kapellskär uppvisade den största ökningen. Antalet personbilar växte med 14,9 procent under året till 611.982. Fraktvolymerna ökade totalt med 7 procent, vilket i en vikande marknad ger en ökning av fraktmarknadsandelen med 5,2 procentenheter, skriver Viking Line i ett pressmeddelande.
Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn ökade både i antal passagerare och personbilar. 13,7 procent fler passagerare och 50,4 procent fler personbilar åkte med Viking Line över Finska viken.
Kortrutten mellan Åland och Stockholm uppvisar den största ökningen från 625.393 till 733.121 passagerare vilket är en ökning med 17,2 procent. Antalet personbilar ökade med 16,1 procent. På rutten Helsingfors- Stockholm ökade passagerarvolymen med 0,7 procent.

Minskning på Stockholm
På rutten Åbo-Åland-Stockholm minskade passagerarvolymen. Minskningen var 2,5 procent men antalet personbilar däremot ökade med 1 procent. Även passagerarvolymen för kryssningarna från Stockholm med m/s Cinderella minskade med 5,5 procent.
– Tillväxten i passagerarsiffrorna sammanhänger med de satsningar på kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits, vilket även indikerats i våra kundundersökningar, säger vice-vd Boris Ekman i pressmeddelandet.
Under året har både Mariella på Helsingfors-Stockholm-linjen och Cinderella genomgått en större dockning. Mariella var ur trafik under knappa två veckor i september då bland annat de publika utrymmena förnyades. Cinderella dockades i början av juni då omfattande ombyggnadsarbeten gjordes i bland annat restauranger, nattklubb, barer och flera andra publika utrymmen.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax