DELA

Partierna snart med i kommunalvalet

LAGTINGET. De politiska partierna får rätt att nominera kandidater i kommunalvalen. Det är en konsekvens av den ändring i vallagstiftningen som diskuterades av lagtinget i måndags.
Men flera frågor var oklara på grund av misstag eller slarv i framställningen.
De politiska partierna kan via sina lokalavdelningar nominera kandidater i kommunalvalet. Det blir en förenkling i kandidatnomineringen eftersom det nu krävs ett visst antal namn som stöder varje lista i kommunalvalet. Men frågan som inte riktigt blev besvarad av kansliminister Roger Eriksson (Lib) var om lokalföreningen måste vara en registrerad förening.
Frisinnad Samverkans Johan Ehn var upprörd över att det inte framgick tydligare i förslaget. FS har inga lokalavdelningar i exempelvis skärgården och flera av landsbygdskommunerna och han befarade att hans parti inte kunde använda sig av lagen om den trädde i kraft
Men Folke Sjölund (Lib) förklarade att ”moderpartiet” kan nominera i den kommuner där man inte har lokalavdelningar.

Skilja på kommunalt och lagting
Barbro Sundback (S) undrade vart den parlamentariska kommitténs diskussioner tagit vägen.
– Inget av det kommittén sagt har lett någonstans. Ska det skiljas på kommunal- och lagtingsval? Och det främsta syftet med ändringarna borde vara att utöka valdeltagandet.
Johan Ehn tyckte det var synd att man inte tog steget vidare i förslaget och skilde på lagtings- och kommunalval.
– De kommunala frågorna drunknar helt eftersom lagtinget dominerar valet.

Annan tidpunkt
Han önskade också att man hade tagit chansen att flytta lagtingsvalet till våren.
– Nu ska en nyvald regering arbeta med en budget som den gamla lagt fram. Det är inte en tillfredsställande lösning.
Ehn tyckte också att man kunde sänkt rösträttsålderns till 16 år för att engagera ungdomar mer.
Ärendet skickade till lagutskottet för vidare beredning.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax