DELA

Parti vill stryka en minister

Minska antalet ministrar i landskapsregeringen från sex till fem.
Det föreslår oppositionspartiet Ålands framtid.
Partiet har lämnat in tretton motioner till budgetdebatten som börjar på måndag.
Här är några av förslagen:
– Krymp landskapsregeringen från sex till fem ministrar, plus lantrådet. Det motiverar partiet med att arbetsuppgifter som funnits under kansliministern till stor del överförts till infrastrukturministern. Och ministeransvaret för Kommunernas socialtjänst (KST) kommer att flyttas till finansministern.
– Arbeta i internationella organ för ett totalförbud mot dumpning av toalettavfall i Östersjön.
– Bygg en ”kunskapsbank” med information om vad ålänningar studerar utanför landskapet, för att underlätta för åländska företag att hitta kompetent personal.
– Höj den digitala kompetensen i skolorna, med grundläggande utbildning i programmering redan från grundskolans tidigare år.
– Sänk landskapets verksamhetsutgifter med fem procent nästa år.


Färjbiljetter för fotgängare
– Låt gående resenärer på skärgårdsfärjorna betala en avgift som motsvarar motsvarande sträcka med buss på fasta Åland. Ålands framtid föreslår att landskapet installerar biljettautomater vid hamnarna som både fotgängare och bilister kan använda.
– Ge Paf-medel till ungdoms- och idrottsprojekt som kan ”stärka det åländska nationsbygget” och synliggöra Åland internationellt. En handlingsplan behövs för att Åland ska bli medlem i EBU – European broadcasting union. Det skulle ge Åland möjlighet att delta i Melodifestivalen.
– Ta fram en strategi för att göra elbilar attraktiva för bilköpare. Majoriteten av bilarna som registreras år 2020 ska varas el- eller hybridbilar.
– Renovera Skeppsviks brygga i Eckerö för 49 000 euro.
– Gör upp en plan för att flytta näringsavdelningen till naturbruksskolan i Jomalaby.
– Utred möjligheterna att göra ÅHS till huvudman för det som ska bli Kommunernas socialtjänst.

Patrik Dahlblom