DELA

Parlamentsplats kräver snabb lösning

En egen valkrets i Finland kan vara lösningen för en åländsk plats i EU-parlamentet.
Men det brådskar, tycker EU-parlamentariker Nils Torvalds (Sfp) som besökt Åland.
Nils Torvalds anlände till Mariehamn på fredagsmorgonen och hade ett tätt program hela dagen.
När Nya Åland träffade honom hade han och åländske medarbetaren Mats Löfström nyss kommit från stadsbiblioteket där Torvalds deltagit i ett rundabordssamtal om krisen i Grekland. Nils Torvalds berättar att diskussionens vågor bitvis gick höga.
– Man får inte ducka. När jag är av annan åsikt än mina vänner så ska jag säga det. Om jag duckar bland mina vänner hur mycket duckar jag då för mina ovänner, säger Torvalds.
Under fredagen träffade han landskapsregeringen för att diskutera aktuella EU-frågor som kan vara av intresse för landskapet. Bland dem finns den ständigt återkommande frågan om en egen åländsk plats i EU-parlamentet. Enligt Nils Torvalds verkar alla vara överens om att frågan ska lösas nationellt, mellan Finland och Åland.
– Den tänkbara lösningen är att man skapar en egen valkrets för Åland. Grundlagsutskottet har godkänt argumentationen att Åland borde ha en representation. Vi måste underbygga den argumentationen och driva den i riket, säger Torvalds.
Han menar att man borde komma fram till en lösning så fort som möjligt. Snart slås platsfördelningen i parlamentet fast för den kommande femårsperioden. I den fördelningen har Finland kvar sina tretton platser. Däremot är det osäkert hur det blir nästa gång platsfördelningen gås igenom.
– Om Finland förlorar en plats blir det ännu körigare för Åland. Därför borde man komma överens nu när alla är på gott humör.
Ett konkret förslag som Nils Torvalds lämnade till lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd på fredagen var att nämnden borde ordna ett seminarium där man ordentligt slår fast att kravet på en parlamentsplats är riktigt.
Läs hela artikeln i måndagens Nya Åland!

Alfons Röblom

alfons.roblom@nyan.ax