DELA

Parkgatan 24 kan stängas

Sälj Parkgatan 24 och riv Alhyddan.
Det föreslår stadens socialnämnd som i stället vill satsa på nytt boende för åtminstone tolv personer med missbruksproblem.
Efter branden i Parkgatan-fastigheten i februari, när en inneboende skadade svårt, har socialnämnden funderar på alternativ för hyresgästerna. Också Alhyddan i Strandnäs har varit på tapeten. Även i det huset brann det i höstas och då omkom en person.
I dag bor femton personer på Parkgatan 24 och i Alhyddan. Ingen vet hur många fler som tillbringar helgerna i husen – det man känner till är att antalet ”hyresgäster” ökar markant sommartid.
Parkgatan 24 är i dåligt skick. Lägenheten som totalförstördes i branden rustas inte upp – kostnaderna blir alltför stora.
Personalutrymmen saknas helt. Handledartjänsten för de boende i båda husen skars ner till halvtid för ett år sedan. Hjälpen är enligt de boende ovärderlig – de får hjälp med hygien, läkarbesök och avgiftningsplatser och med att hålla huset och gården i skick.
Handledaren har dessutom gjort det lättare för hemvård och hemsjukvård att utföra sina uppgifter. Samarbetet med församlingen har ökat.


Osäker arbetsmiljö
Men problemen är många, och att en enda person på halvtid ska sköta jobbet under dåliga förhållanden är, enligt nämnden, inte vettigt. Framför allt betecknas arbetsmiljön som osäker.
Därför är målet nu att hitta, alternativt bygga, nytt boende där bemanningen skulle, utöver den halvtidstjänst som redan finns, bestå av sex personer i treskiftsschema. I dag finns tre tjänster på stöd-sysselsättningsenheten som kunde omstyras till boendet. Verksamheten skulle ledas från missbrukarvården.
I så fall säljs Parkgatan 24 och Alhyddan rivs, är förslaget som nu ska beredas inför budgetarbetet 2008.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax