DELA

Parkgatan 24 föreslås för hemlösa

Ge de hemlösa i Mariehamn tillfälligt boende i huset på Parkgatan 24.
Den uppmaningen riktar församlingarna i staden till stadsstyrelsen.
21 personer ställde sig bakom skrivelsen som formulerades vid ett möte på St Mårtensgården den 16 april.
Idén kom fram vid kontakter mellan Mariehamns församling och representanter för pingstkyrkan, missionskyrkan och församlingen Ordet.
Med på mötet fanns också representanter för polisen och Ålands hälso- och sjukvård.
Parkgatan 24 var tidigare stadens missbrukarboende. Staden har försökt sälja fastigheten men de bud som kom in var för låga. Stadsarkitekten Sirkka Wegelius föreslog då att huset skulle bli studentbostäder.
Men de bostadslösa i Mariehamn – som ibland söker sig till hamnterminalen för att få några timmar sömn – behöver hjälp så fort som möjligt, säger Mariehamns församlings kyrkoherde Jan-Erik Karlström.
Viljeyttringen till stadsstyrelsen är kortfattad:
– Vi önskar att Mariehamns stad snarast öppnar Parkgatan 24 I våningen som bostäder för hemlösa. Under våren 2015 skall Andreashemmet återöppnas för hemlösa.
Bostäderna på nedre våningen är tillräckligt många för att täcka det omedelbara behovet. Andreashemmet som är uthyrt till Ålands omsorgsförbund blir tillgängligt våren 2015 och skulle då kunna bli boende för hemlösa.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom