DELA

Parkgatan 24 fick sin plan

Stadsfullmäktige har godkänt den ändring av stadsplanen som har gjorts för att staden lättare skall kunna sälja före detta missbrukarfastigheten Parkgatan 24.
Rauli Lehtinen (Lib) reserverade sig mot beslutet och krävde en återremiss med motiveringen att den planerade in- och utfarten är farlig.
– Det blir den farligaste in- och utfarten i hela staden. Den är i en kurva med dålig sikt och den har fel lutning. Alla som kör i trakten vet dessutom att man tar sig bäst över de bumpers som finns på vägen genom att gasa extra, sade Lehtinen och tillade att bland annat polisen håller helt med honom.
I fullmäktige blev Lehtinen dock ensam om sin åsikt, planen godkändes och träder i kraft om inga besvär lämnas in mot beslutet.
Barbro Sundback (S) ville veta hur staden tänker om spekulanterna sviker då fastigheten skall säljas. Hon tror att det finns risk för att den är svårsåld bland annat eftersom landskapet på grund av tidigare lån har rätt att gopdkänna både köpare och köpesumma.
Hon fick svaret att själva försäljningen kommer att behandlas som ett separat ärende. (tt-s)