DELA

Parkgatan 24 åter till stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen föreslår för andra gången för fullmäktige att fastigheten på Parkgatan 24 bjuds ut till försäljning.
Den första gången drogs förslaget tillbaka innan det tagits upp i fullmäktige. Staden lånade 1993 pengar av landskapet för att renovera fastigheten och det lånet var förknippat med flera villkor. Landskapet ska godkänna eventuella köpare och fastigheten kan säljas till ett pris som motsvarar det egna insatta kapitalet uppräknat med index.
Restriktionerna gäller till år 2038 oberoende av om lånet har betalats.
Det högsta överlåtelsevärdet beräknas vara runt 390.000 euro och stadens bokföringsvärde för fastigheten är 220.000 euro.
Realisationsvinsten vid försäljning skulle då bli 170.000 euro. (pd)