DELA

Park hotell vill bygga om och till

Park hotell har planer på att bygga 35 nya hotellrum och ny bar och restaurang.
Stadsarkitekten förordar utbyggnaden men bantar ner de ursprungliga önskemålen.
Viking Line vill bygga om Park hotell vid Norra Esplanadgatan i Mariehamn och anhåller om en ändring av stadsplanen.
Avsikten är att bygga bland annat 35 nya hotellrum, en bar och en restaurang med sammanlagt 230 nya sittplatser och en ny foajé. Fasaden mot gatan byggs också om för att ”förbättra den befintliga byggnadens utseende och anpassning till övrig intilliggande byggnation samt således rehabilitera stadsbilden i en positiv riktning”.
Ombyggnaden kräver dels att våningsytan i stadsplanen utökas med cirka 2.000 kvadratmeter till 5.500 kvadratmeter, dels att det tillåtna antalet våningar ändras från 3 till 3 3/4.
Stadsarkitektkontoret går med på att våningsytan utökas men bara till 5.100 kvadratmeter och man tillåter inte heller att huskomplexet växer med mera än en halv våning.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen