DELA

Paf:s resultat upp med 833 procent

Paf-koncernens rörelseresultat förbättrades i fjol med närmast osannolika 833 procent jämfört med 2010 som var ett dåligt år för spelbolaget.
2010 hamnade rörelseresultatet på minus 46 procent jämfört med 2009. Under fjolåret förbättrades resultatet kvartal för kvartal jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet för 2011 blev i pengar 19,6 miljoner euro jämfört med 2,1 miljoner 2010. Styrelsen föreslår att 10,5 miljoner euro av årets vinst, en halv miljon mera än i fjol, ges till landskapsregeringen för fördelning till allmännyttig verksamhet.
VD Anders Ingves (bilden) är nöjd.
Läs mera i papperstidningen i morgon!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax