DELA

Pafs resultat ner 24,1 miljoner euro

Paf offentliggjorde i dag sitt resultat. Vinsten för 2009 minskade från 27,4 miljoner euro till 3,3 miljoner.
Så här skriver Pafs i ett pressutskick:
Paf koncernens vinst för 2009 minskar från 27,4 till 3,3 miljoner euro. Det är en effekt av att omsättningen minskar med 10 procent från 106,8 till 96,1 miljoner euro och ökade kostnader för internationaliseringen av verksamheten, samt att den nationella och internationella konkurrensen blir allt hårdare.
En orsak till att omsättningen minskar är att Paf inte genomfört några marknadsföringsinsatser riktade mot den finska marknaden sedan 2001. Resultatet minskar även på grund av kraftfulla satsningar på Pafs tillväxtmarknader och kostnader för organisationsförändringar. Paf har också skrivit ner värdet i dotterbolaget Jadestone samt i Cecure Gaming där Paf ägt en minoritetspost. Det senare bolaget gick i konkurs 2009.
– 2009 var ett tufft år för Paf och vi har därför minskat våra kostnader. Vi satsar nu offensivt på våra tillväxtmarknader i Sverige och Spanien och förväntar oss ett bättre resultat för 2010. Samtidigt investerar vi långsiktigt för att utveckla erbjudandet mot kunderna, samarbetet med Unibet kring bland annat livebetting är ett exempel på detta, säger Anders Ingves, verkställande direktör för Paf.
Under 2009 har Paf genomfört en omorganisation för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. Åtgärden har inneburit personalminskningar, och den nya organisationen håller nu på att finna sin form.
– Jag är stolt över att få leda en organisation med så entusiastiska och fokuserade medarbetare. Det är min övertygelse att vi tillsammans kommer att vända den negativa resultatutvecklingen så att vi kan ge mer till välgörande ändamål, säger Anders Ingves.
Styrelsens förslag till vinstdisposition innebär att totalt 7 miljoner euro kan utdelas till landskapsregeringen. Moderbolagets Pafs vinst om 5,8 miljoner euro delas ut i sin helhet samt därutöver 1,2 miljoner euro från tidigare års vinstmedel.
Paf har en stark balansräkning, ett starkt kassaflöde och inga räntebärande skulder till finansiella institut. Verksamhetsberättelse och fullständigt bokslut finns presenterat på www.paf.com/bokslut.