DELA

Paf:s monopol på väg tas bort

Om ett drygt år kan Paf:s spelmonopol vara borta och utländska spelbolag insläppta på den åländska marknaden.
Landskapsregeringen låter en svensk expert undersöka införandet av ett licenssystem på Åland.
Den före detta kammarrättspresidenten i Jönköping Jan Francke har på uppdrag av Sveriges regering utrett införandet av ett licenssystem. Nu ska han se över Ålands spel- och lotterilagstiftning.
Hans uppdrag är att lämna förslag på ny lagstiftning som bättre överensstämmer med EU:s regelverk, vilket i praktiken innbär att Paf:s monopol tas bort och licenser som kan sökas av alla spelbolag införs. Jan Francke ska ta fram ett förslag till lagstiftning som bildar en helhet och beaktar sociala skyddshänsyn, det vill säga riskerna för spelberoende, och behovet av begränsningar i marknadsföring av spel.
Utredningen bör också lämna förslag till en fristående tillsynsmyndighet och se på konsekvenserna av ett licenssystem på Åland med tanke på de traditionella monopolsystemen i Sverige och riket.
Konsekvenserna när det gäller skatter och medel till allmännyttiga ändamål ska också beaktas.


Otydliga regler
Ett licenssystem är vad EU-kommissionen vill ha enligt tolkningar från de flesta bedömare, berättar landskapets förvaltningschef Arne Selander.
Men man vet inte?
– Man vet ingenting innan det har prövats i EG-domstolen. Men vi vill ta fram ett förslag vi tror fyller de krav som EU ställer. EU-kommissionen har agerat mot flera länder och det är bara en tidfråga innan det blir Ålands tur.
Tidigare i veckan agerade EU-kommissionen mot Frankrike, Grekland och Sverige och begärt att de ska ändra sin lagstiftning. Finland fick samma propåer för ett par månader sedan.


Utreder i ett halvår
Ålands utredning innebär att landskapsregeringen frångår monopolsynen, men det är inte klart var det slutar.
– Vi önskar få en översyn och sedan får det bli ett politiskt beslut.
Utredaren Jan Francke får fram till årsskiftet på sig att utreda saken, sedan behöver det inte dröja länge innan Ålands spellagstiftning ändras.
– Jag tror att vi kan ha en ny lag i slutet av 2008, säger Arne Selander.
Vad betyder en ändrad lagstiftning för spelkonflikten med med riket?
– Vid det laget tror jag att konflikterna är lösta.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax