DELA

PAf-vd ser positiva tecken

Första halvan av 2010 var tungt för Paf. Men sedan vände det – och uppgången har fortsatt också under första kvartalet i år.
Hela vinsten för 2010, 8 miljoner euro, ges vidare till landskapsregeringen.
2009 var ett mörkt år för den åländska spelkoncernen. Efter flera år med kraftig omsättningsökning och stora vinster sjönk vinsten till under 6 miljoner under 2009 för moderbolaget och för koncernen som helhet till lite över 3 miljoner euro.


På väg uppåt
För 2010 och hittills under 2011 ser siffrorna alltså betydligt bättre ut även om det fortfarande är långt kvar till de riktigt goda årens nivå.
Paf bidrar alltså med 8 miljoner euro till landskapets kassa för fjolåret. Landskapsregeringen väljer att dela ut 14 miljoner euro – 6 miljoner är alltså kvar i kassan från tidigare år – för olika ändamål.
Som Nya Åland tidigare har berättat så gick den största enskilda summan till utbyggnaden av Ålands sjöfartsmuseum, 5 miljoner euro. Sammanlagt 12,2 miljoner euro gavs i bidrag och 1,8 miljoner delades ut som lån.
Pafs vd Anders Ingves ser en tydlig svängning åt det positiva hållet både för omsättningen och för resultatet.
– Omsättningen ökar på alla marknader.


Hård konkurrens
På internetspelområdet är konkurrensen hård, berättar Anders Ingves, och förklaringen till att Paf ändå stått sig bra är att man skiljer sig från andra spelbolag.
– Vi är statsägda, vi har spelaransvarsförsäkring och vårt överskott går till goda ändamål. Vi har också valt att föra en nära dialog med våra kunder med hjälp av exempelvis enkäter och evenemang där kunderna får tävla om resor till bland annat Paf Open.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre