DELA

Paf toppar företagslista

Ålands penningautomatförening-koncernen toppar affärstidningen Kauppalehtis lista över bästa åländska företag.
Tvåa på listan, bara en poäng efter, ligger doldisföretaget Inficon Aaland ab som tillverkar instrument som med hög precision kan mäta tryck.

Kauppalehti gör sin genomgång årligen i alla län och landskap i landet på basen av redovisade bokslut. Spelbolag, rederier och Ålands fiskförädling ab ligger i topp.
Tabellen som är ansluten innehåller nyckeltal som behöver förklaras.

foretag.pdf Bästa företagen (pdf)

Omsättningsökning mäts som den genomsnittliga tillväxten i procent under de senaste tre åren.
Avkastning på investerat kapital är utmärkt om värdet överstiger 20 procent.
Soliditetsgraden är utmärkt om värdet överstiger 60 procent.
Som källor anges Balance Consulting oy. Banker och försäkringsbolag ingår inte i jämförelsen. Exceptionellt stor tillväxtprocent förklaras oftast av företagsförsäljning, som i fallet Ålands fiskförädling som i fjol såldes till finska Taimen oy.


Bär sig sämre
I en kommentar i tidningen ställs dock frågan varför de åländska företagen i genomsnitt bär sig allt sämre och varför de växer långsammare än företagen i riket i genomsnitt.
Tillväxten i åländska företag uppges vara 2-3 procent per år medan tillväxten i riket är 8 procent. Är man rädd för risktagande i öriket, undrar reportern Paula Nikula som konstaterar att det skulle finnas rum för tillväxt eftersom Åland överträffar andra landskap när det gäller soliditet.
I riket är soliditetsgraden i genomsnitt 42 procent, på Åland 48 procent. År 2000 låg den åländska soliditetskurvan på samma nivå som i riket. Efter det har glappet ökat så gott som varje år.
Enligt Balance Consulting bär sig ändå 75 procent av de åländska företagen nöjaktigt eller ännu bättre.

ANNIKA ORRE