DELA

Paf-pengar till ungdomsverksamhet

Fördelningen av Paf-medel till 2010-års ungdomsverksamhet är klar. Av den utdelade potten på totalt 212.000 euro går 120.00 till Ålands ungdomsförbund.
Pengarna finansierar förbundets ordinarie verksamhet.
Skunk hade ansökt om totalt 116.000 euro men får knappt 30.000. Landskapsregeringen beviljar därmed inte medel för en heltidsanställd verksamhetsledare.
De utvecklingstördas väl får 8.000 euro. Pengarna ska användas till ungdomsgårdsverksamhet – under 2010 skapas en träffpunkt för medlemmar från 20 år och uppåt.
Ålands fredsförening/Emmaus beviljas ett bidrag om 8.000 euro för Kakelhallens verksamhet, Emmaus gårdsfest, ungdomsarbete, sommarläger och ungdomsgruppen Punkt.

Övriga stödtagare
 Ålands scoutdistrikt, 20.000 euro.
– Jurmo hembygdsförening, 2.250 euro.
– Föglö ungdomsförening beviljas 2.500 euro i bidrag och 5.000 euro i lån. Ungdomslokalen Vikingaborgs tak är i akut behov av reparation.
Hammarlands ungdomsförening, 14.500 euro. Bidraget motsvarar 25 procent av kostnaderna för ett nytt plåttak till ungdomslokalen Hammarbo.
Lappo ungdomsförening, 700 euro för en teaterkurssatsning och ett skådespel för och med barn. Avslag blir det dock på ansökan om ytterligare 300 euro för en föreläsning i vinkunskap.
– Segelföreningen Storbåten, 2.500 euro för anskaffande av en livflotte.
Kökars ungdomsförening, 3.500 euro. Pengarna går till ett seglarläger för unga samt inköp av en optimistjolle. Föreningen hade dock ansökt om 10.000 euro för att kunna köpa fler båtar.
– Åländska studentlaget vid Åbo akademi, 250 euro. Bidraget ska finansiera nya spelatröjor till studentlagets sportsektion.

ANNIKA KULLMAN