DELA

Paf-pengar till social verksamhet

Landskapsregeringen har fördelat årets Paf-medel för social verksamhet. Det största bidraget, drygt 600.000 euro, går till Folkhälsan på Åland.
Pafs fördelningsråd gör upp ett förslag men det är lanskapsregeringen som har sista ordet. I beslutet noterar landskapsregeringen att ansökningarna om pengar för kostnader för organisationernas verksamhetsledare blir allt fler.
Istället för att bygga upp verksamheter med bestående driftskostnader borde organisationerna istället sträva efter att aktivera så många medlemmar som möjligt och strukturera arbetet så att många ges en aktiv roll. ”Det finns organisationer som utan fast anställd personal bedriver en aktiv, bred och mångfacetterande verksamhet”, skriver landskapsregeringen.
Hela listan i papperstidningen!

Annika Kullman