DELA

Paf-pengar till konstgräsplan

Landskapsregeringen har fördelat ytterligare bidrag ur Paf-medlen.
För konstgräsplan i Idrottsparken reserveras 154.325 euro, men för att pengarna ska betalas ut krävs att Mariehamns stad uppfyller vissa vilkor.
Här är de som fått Paf-pengar:
Ålands brand- och räddningsförbund får 14.700, hade ansökt om 17.850.
Ålands sjöräddningssällskap 300.000, ansökt 322.000.
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, frivilliga räddningstjänsten, 13.000, ansökt 14.000.
Förbundet för främjande av Ålands sjöfart för utgivande av tidskriften ”Ålands Sjöfart & Handel”, 7.000, ansökt 10.000.
För specialprojekt sökte förbundet om 23.000 och fick 5.500. Projekten handlar om att ta fram en hemsida och att ge ut boken ”På minnets redd”, en samling av artiklar ur tidskriften under tio år.
Ålands hästavelsförening, 84.000, ansökt 114.000.
Ålands Marthadistrikt, 23.800, ansökt 30.350.
Ålands 4H-distrikt, 106.000, ansökt 106.000.
Stiftelsen Ålands fredsinstitut, 113.000, ansökt 150.000.
Ålands guider, 3.000, ansökt 3.000.
Föreningen Norden på Åland, 16.500, ansökt 19.000.
För specialprojekt får man 14.000, mot ansökta 22.000. Det gäller Nordjobbverksamheten.
Hem och skola vid Ytternäs skola, ansökte om 2.000 för projektet ”Livslångt läsande”, men blir utan pengar eftersom ”verksamheten är av sådan karaktär för vilken bidrag ur penningautomatmedel ej beviljas”.
Till landskapsregeringens disposition finns kvar 299.500.


Projektbidrag
Ålands sjöräddningssällskap, 409.200, ansökt 499.200.
Det gäller dörr till båthus i Långnäs, anskaffning av flytvästar till stationerna, navigationsutrustning till stationerna i Brändö och Saltvik samt 480.000 euro för påbörjande av anskaffande av ersättare för Rescue PAF. Totalkostnaden för det sistnämnda beräknas uppgå till 1,2–1,4 miljoner euro.
Kobba Klintars vänner, 0, ansökt 80.000.
Ansökan gällde uppförande av Båken utsiktstorn och landmärke. Landskapsregeringen avslår anhållan ”med hänvisning till verksamhetens karaktär”, men hänvisar till möjligheten att söka finansiering via Leader.
Ålands fackliga semesterorganisation, 3.200, ansökt 7.120.
Handlar om tilläggsisolering av storstuga samt förnyande av elradiatorer.
Folkhälsan på Åland, 0, ansökt 7.200.
Handlar om upprustning av föreningens stuga ”Talatta” belägen på Lilla Lökskär strax utanför Mariehamn samt köp av båt. ”Bidrag beviljas ej med hänvisning till verksamhetens karaktär.”
Finlands Röda Kors Mariehamns avdelning får avslag på två ansökningar på sammanlagt 9.850 euro för ombyggnader. ”Föreningen uppmanas att återkomma när det finns ett förslag till helhetsplan för nyttjandet av fastigheten.” sägs i beslutet.
Föglö kommun, 0, ansökt 12.500.
Gäller utomhusscen för teater och andra aktiviteter. Avslås ”med hänvisning till verksamhetens karaktär.”
Röda korset och Föglö kommun hade även ansökt om lån för samma ändamål, vilka också avslås.
De utvecklingsstördas väl på Åland, 4.000, ansökt 16.000.
Gäller målning av lägergården Lottenberg.
Dalkarby-byalag, 0, ansökt 40.237,65.
Gäller anskaffande och upprustande av stuga för att användas som byastuga. Lr avslår och hänvisar till Leader.
Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn, 0, ansökt 30.000.
Gäller uppförande av en oisolerad utställningshall för äldre båtmotorer. Lr avslår och hänvisar till Leader.
Mariehamns stad, konstgräsplan, 154.325, ansökt om ”högsta möjliga”.
Bidraget reserveras tills Mariehamns stad presenterar ”en utredning av vilken bör framgå helhetsplan för utvecklingen av fotbollsfaciliteterna i området samt i förhållande till konstgräsplanen i Jomala och Eckeröhallen samt konsekvenserna för dessa.”
Totalkostnaden för konstgräsplanen på sandplanen i Idrottsparken beräknas till 617.300 euro samt för parkeringen parkering norr om Islandia. till 34.600 euro.
Mariehamn stad, ishockeysarg till Islandia, 17.630, ansökt om ”högsta möjliga”.
Till landskapsregeringens disposition finns kvar 8.645 euro.
Under momentet evenemangsbidrag finns 100.000 till landskapsregeringens disposition.
För lån ur penningautomatmedel har landskapsregeringen 1.785.000 att disponera. (ms)