DELA

Paf-pengar i sikte för stans skolprojekt

Landskapsregeringen har gett förhandsbesked om 50 procent i lån och 25 procent i bidrag för ombyggda Övernäs högstadieskola.
Just nu ligger prislappen på totalt 5,85 miljoner euro.
I går presenterade planeringskommittén för skolombyggnaden sin slutrapport. Skisserna visar att ytterväggarna är i princip oförändrade – undantagen är en ny entré som länkas ihop med lågstadiebyggnadens södra del och ett burspråk där skoladministrationen och personalen får plats – men interiört finns det mycket nytt.
Planeringskommitténs ordförande Krister Norrgrann framhåller att lärare, övrig personal och elever har fått säga sitt under planeringsprocessen och att också arkitekt Micko Koskinen varit med på så gott som alla möten.
Den 100 meter långa korridoren genom skolan är uppbruten, nya allmänna ytor för eleverna har skapats och toaletter finns på många platser. Också en handikapptoalett finns inritad. Nytt är också de fem grupprum där elever kan arbeta tillsammans.
Nästa år kommer lanskapsregeringens Paf-pengar att användas till investeringar, och för ombyggnaden av högstadiet kan Mariehamn ansöka om Paf-lån på 50 procent av kostnaden till en procents ränta under 15 år. Enligt regelverket ska sysselsättningsfrämjande projekt prioriteras.
– Det krävs fler ”gubbtimmar” för renovering än för nybyggnation, konstaterade bildningsdirektör Kjell Nilsson under presentationen.

Annika Orre