DELA

Paf ökar utdelningen

För Paf var 2010 ett år med två sidor. Året inleddes med svag lönsamhet, men under den andra halvan av 2010 kan koncernen visa upp ett betydligt bättre resultat än samma period året innan.
Pafs styrelse föreslår att åtta miljoner av vinsten från 2010 delas ut, vilket är en miljon euro mer än 2009. Den positiva trenden ser ut att hålla i sig under 2011.
Det sägs i ett pressmeddelande, som fortsätter:
Årets vinst i moderbolaget Paf förbättrades med 41,1 % till 8,2 (5,8) miljoner euro. För koncernen förbättrades vinsten med 16,9 % till 3,8 (3,3) miljoner euro. Den ökade vinstutdelningen möjliggörs tack vare den förbättrade lönsamheten under andra halvåret.
Året inleddes med vikande omsättning och svag lönsamhet. Under andra halvåret blev dock resultatutvecklingen bättre och genererade betydande överskott till följd av både bättre omsättningsutveckling och minskade kostnader. Totalt för helåret minskade omsättningen i moderbolaget Paf med 5,8 % till 70,4 (74,7)miljoner euro. För hela koncernen minskade omsättningen med 2,9 % till 93,4 (96,1) miljoner euro.
För affärsområdet Paf.com (spel på internet) sjönk omsättningen med 11,1 % till 56,1 (63,2) miljoner euro. Omsättningsminskningen berodde främst på minskade pokerintäkter. Dollarkursens svaga utveckling har förstärkt den nedgående trenden i pokern. Den svenska marknaden nådde i september break-even och har sedan dess bidragit positivt till resultatet.
– Det är ett mycket välkommet besked från den svenska marknaden. Vi kan nu se att vår satsning börjar bära frukt, säger Pafs vd Anders Ingves.
För land och fartygsverksamheten ökade omsättningen med 8,3 % till 34,2 (31,5) miljoner euro. Den starkare svenska kronan bidrog till den positiva utvecklingen.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!