DELA

Paf och spelhärvan nu upp på EU-nivå

EU-kommissionär Cecilia Malmström, som har spelfrågor på sitt bord, är mycket intresserad av det omfattande material som företagaren Anders Uppgårdh har samlat ihop i förskingringshärvans kölvatten.
Så lyder svaret från kommissionärens team i Bryssel på Uppgårdhs initiativ att lyfta frågan om spelansvar till EU-nivå där regelverket hela tiden skärps.
Han har kontaktat också regeringsrådet Jouni Laiho vid inrikesministeriet som även han begärt att få ta del av Uppgårdhs material, bland annat breven han skickat till Finlands president, riksåklagaren och CKP, och de svar han fått.
Laiho säger till Nya Åland att FATF, den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska snart utvärdera Finland igen Förra gången undrade aktionsgruppen över att anmälningarna från Åland om misstänkt penningtvätt var så få.
– Det var ju lite förargligt för oss eftersom vi inte övervakar penningspel på Åland men ändå måste svara på frågorna för Finlands räkning, säger Jouni Laiho till Nya Åland.
Därför har inrikesministeriet bett landskapsregeringen utse representanter inför den kommande genomlysningen.
Läs mer i dagens Nya Åland.