DELA

Paf får varning men tillstånd på Cinderella

Svenska lotteriinspektionen varnar Paf för att slarva med speltillstånden på färjor flera gånger.
Men samtidigt togs igår beslutet att på nytt bevilja tillstånd för spel ombord på Cinderella.
– Det är ett begränsat tillstånd under 3 månader. Efter det måste Paf consulting ansöka på nytt och då redogöra för hur man har sett över sina rutiner och på annat sätt förhindrat att en situation som denna ska uppstå, säger lotteriinspektionens verksamhetschef Carin Kappe till Nya Åland.
Paf consulting är ett helägt dotterbolag till Paf som sköter den internationella spelverksamheten.

Inspektion
Det var när lotteriinspektionen gjorde en granskning ombord i februari som det uppdagades att giltigt tillstånd saknades för två black jackbord och ett roulettebord i Cinderellas casino.
Speltillstånd beviljas för två år åt gången och det senaste tillståndet för Cinderella gick ut i januari i år. Carin Kappe har tidigare berättat för Nya Åland att det i regel tillämpas en ”karenstid” på ett år innan en nytt tillstånd ges.
Paf förklarade sig bland annat med ett mänskligt misstag låg bakom, man hade helt enkelt missat att förnya sitt tillstånd.

Till rätten
Lotterinspektionen avslog den nya tillståndsansökan i mars i år, ett beslut som överklagades av Paf consulting.
– Den formella gången är sådan att överklagan skickas till oss och vi har valt att ompröva vårt tidigare beslut delvis utgående från den. Vi kommer dock att skicka det vidare till förvaltningsdomstolen eftersom vi inte gav Paf rätt till alla delar, sedan får vi väl se vad som händer, säger Carin Kappe, som berättar att man haft fortlöpande kontakt med Paf i frågan.

Åtgärder nästa
Det nya beslutet innebär alltså att spelet kan fortsätta i Cinderellas casino, men lotteriinspektionen varnar samtidigt Paf consulting. En varning som gäller för alla färjor som bolaget har speltillstånd på.
– För närvarande blir det inget annat än en varning, men om något liknande skulle inträffa igen som är det mer sannolikt att det kan bli åtgärder, säger Carin Kappe.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax