DELA

Paf får fortsätta på finska

Paf kan också framöver ta emot spelare från riket på sina internetsidor, oberoende av den nya lotterilagen. Det anser riksdagens grundlagsutskott.
Den nya lotterilagen i riket, eller egentligen ändringen av lotterilagen, handlar bland annat om marknadsföringen av penningspel. Det har i sammanhanget rått osäkerhet om hur man skall se på de finskspråkiga spelsidor, som Paf har på nätet. Pafs nätspel har lockat mycket spelare från riket, vilket också betyder inkomster för Paf.


Tillåten verksamhet
Nu skriver grundlagsutskottet att det inte är marknadsföring och inte heller kan jämföras med att ordna spel i riket om man har spelsidor på nätet på finska. Man påpekar också att det inte går att med rikslag reglera sådan verksamhet, som hör till landskapets behörighet.
Grundlagsutskottet har gett ett utlåtande i saken till förvaltningsutskottet, som är det utskott som behandlar lotterilagen. Grundlagsutskottet uppmanar förvaltningsutskottet att skriva in synpunkterna i sina motiveringar.
Ytterligare skriver grundlagsutskottet att förbud mot marknadsföring av spel i riket inte heller kan betyda att trycksaker kan förbjudas i riket, annat än om de uttryckligen är till för att marknadsföra spel.


Farhågor
När lagförslaget först gavs till riksdagen fanns farhågor om att Paf skulle tvingas stänga sina finskspråkiga spelsidor. Någon tolkade lagen så strängt att till exempel åländska tidningar eller tidskrifter med annonser för Paf skulle vara förbjudna att sprida i riket. Allt sådant säger nu grundlagsutskottet nej till.
Nu skall förvaltningsutskottet säga sitt om lagförslaget och efter det tas det avgörande beslutet i riksdagens plenum.
I riket har tipsbolaget Veikkaus, penningautomatföreningen Ray och travspelsbolaget Fintoto ensamrätt på penningspel och lotterier och den nya lagen är avsedd att slå vakt om monopolet.


”Kan förkastas”
Efter grundlagsutskottets förslag till tolkningar och motiveringar är slutresultatet att inget egentligen händer, allt blir som förut.
– Min personliga åsikt är att, eftersom det inte innebär några förändringar,det nu finns skäl för förvaltningsutskottet att överväga om man borde förkasta lagförslaget, sade Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér efter mötet i går.
Nauclér sitter med i grundlagsutskottet.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax