DELA

Paf får direktör för relationer

Paf får en ny relationsdirektör i Inger Holmström från Sverige. Hon har en omfattande erfarenhet av information och kommunikation, bland annat från svenska Vattenfall.
– Det första som ska göras är att bestämma vad Paf har för identitet, säger Inger Holmström.
Vad Paf har för identitet är enligt Paf:s vd Anders Ingves och Inger Holmström inte helt klart och det är någonting som behöver redas ut om man ska kunna konkurrera med de stora bolagen i världen.
– Paf tävlar mot de allra bästa bolagen i världen i sin bransch och då måste vi vara ett av de bästa för att överleva, Inger Holmström kan hjälpa oss med detta, säger Ingves.
I och med att man definierar Paf:s identitet är det lättare att hitta sin nisch och sitt marknadsföringssätt.
– Jag ska i början hjälpa till med att fundera på saker som: vad ska Paf bli känt för, vad är Paf:s kärna, säger Holmström.

Internationalisering och monopol
I och med den internationalisering som Paf genomgår måste företaget anpassa sig till nya marknader. Monopolfrågan är också intressant och inom det området har Holmström nyttiga erfarenheter.
– Jag var med när Vattenfall gick över från att vara ett monopol till att kunna utsättas för konkurrens till exempel. Jag hoppas att jag kan vara en inspirationskälla och ett nyttigt bollplank, säger Inger Holmström.
Själva spelet ska hon inte jobba med, utan frågor kring kommunikation och relationer i de nya marknaderna är en av de viktigaste frågor hon har på sitt bord.
Inger Holmström kommer inte att flytta till Åland utan bor kvar i Stockholm och Sverige. Hennes arbetsplats kommer att finnas vid Paf:s Stockholmskontor.
– Och mycket av hennes arbete kommer att vara ute bland de nya marknaderna, till exempel Spanien, säger Anders Ingves.

JOHAN ORRE