DELA

Paf-bidrag för galeas och övervikt

Landskapsregeringen har fördelat fyra miljoner i Paf-pengar. Pengarna går bland annat till ett galeasbygge och arbete mot övervikt bland barn.
Ålands brand- och räddningsförbund får 17 000 euro för sin verksamhet 2014.
Ålands Sjöräddningssällskap får 395 000 euro för sin verksamhet plus 15 000 euro för uppgradering av Rescue Stormskär, 14 180 euro för sjukvårdsutrustning till båten i Saltvik, 20 000 euro för mobil sjöräddningsstation samt 6 000 euro för nattkikare.
Skeppsföreningen Albanus får 27 000 för förprojektering av Bondtorpsgaleasen. Föreningen får också låna 30 000 för polyesterförhydning av Albanus.
Frivilliga räddningstjänsten vid Röda korsets Ålandsdistrikt får 15 000.
Ålands marthadistrikt får 38 000 för sin ordinarie verksamhet och 12 000 för projektet ”Sunt och gott för hela familjen” där man tillsammans med ÅHS ska motarbeta övervikt bland barn.
Ålands 4H-distrikt får 135 000 för sin ordinarie verksamhet.
Ålands fredsinstitut får 140 000 för sin verksamhet plus delfinansiering på 10 000 för ett elektroniskt informations- och utbildningspaket om Ålandsexemplet på engelska.
Ålands guider får 2 500 euro.
Hela listan över bidrag hittar du i papperstidningen!

Patrik Dahlblom