DELA

Paf återtog stämning

I dag skulle tingsrätten i Mariehamn ha börjat behandla Pafs krav på skadestånd av staten för minskade intäkter. m,en det blir ingen rättegång, Paf har tagit tillbaka sitt käromål.
– Vi vill ge Peter Lindbäck arbetsro och inte ytterligare inflammera förhållandet mellan Paf och riket, säger Pafs vd Lars Porko som förklaring till att han i måndags drog tillbaka stämningsansökan.
– Till den delen vill vi gräva ner stridsyxan.
Lindbäck har fått i uppdrag av president Tarja Halonen att försöka medla i spelkonflikten och han har uppmanat parterna att försöka nå en lösning på skadeståndstalan. Porko noterar emellertid att även om Paf har dragit tillbaka sin anmälan så det inte blir någon rättegång så kräver inrikesministeriet att Paf står för statens rättegångskostnader.


Vill ha snabb lösning
Regeringsrådet Jouni Laiho på inrikesministeriet är liksom Porko intresserad av ett snabbt slut på konflikten. Men han låter inte riktigt nöjd.
– Jag tror det är bra att den här rättegången återkallas. Men den del som ligger i Åbo hovrätt har inte tagits tillbaka. Tingsrätten avvisade i fjol tre av Pafs krav och de finns nu i hovrätten.
Till det tingsrätten avvisade var Pafs begäran att tingsrätten skulle förbjuda staten att förhindra eller försvåra för Paf att ordna spel på internet.
Men ministeriets polisanmälan mot Paf, som nu finns hos statsåklagaren, den tas inte tillbaka?
– Där kan vi ingenting göra, konstaterar Laiho.
– Jag bara hoppas att det blir ett beslut så fort som möjligt.
Laiho har noterat uttalanden på Åland om att inrikesministeriet bara ger sig på Paf och låter utländska bolag agera i fred.
– Vi är inte så snälla mot utländska bolag heller. Det finns massor av ärenden på statsåklagarens bord, dels utländska spelbolag men också inhemska bolag som har gjort reklam för dem. Bland andra Helsingfors och Tammerfors kommunala bussbolag.


EG-dom ger hopp
Den dom EG-domstolen kom med i går handlar om ett utländskt spelbolag som inte har fått licens i Italien. Domstolen säger enligt Porko att den nationella lagstiftningen i Italien strider mot EUs artikel om rätten att tillhandahålla tjänster.
– Domstolsutslaget gäller ett speciellt fall och speciella omständigheter, men varje sådant utslag ger en ny bit för att tolka vartåt vi är på väg, säger Lars Porko.
Enligt EG-domstolen finns det bara en orsak till att godkänna monopol på spelmarknaden och det är för att hindra bedrägerier och brottslig verksamhet.
– Det här har vi påstått och nu anser jag att vi har fått stöd för det och stöd för vår tolkning att Pafs verksamhet inte är lagstridig, säger Porko.
– Sett ur vårt perspektiv är jag väldigt glad över EG-domstolens utslag. Det borde ge god orsak för staten att fundera på en lösning mellan dem och oss, säger Porko och tillägger att han hade hoppats och trott att konflikten skulle varit löst för länge sedan.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax