DELA

På måndag börjar kk-dunket

Det höga vattenståndet har ställt till med en del bekymmer för byggarna som arbetar i den grop som småningom blir kk-huset, men allt går ändå enligt planerna. Nästa vecka börjar arbetet med att slå ner de fyrahundra pålar som skall garantera att huset står stadigt.
– På måndag morgon kommer de från riket och börjar slå ner pålarna, troligen håller de på tre veckor fram åt från sju på morgonen till 17,18-tiden på kvällen, säger Gustaf Sirén, vd vid Ålands schakt.
Just nu håller byggnadsarbetarna vid Ålands schakt som har hand om markjobben vid kk-gropen på med att lägga om avloppet som tidigare gick rakt under grunden.
– Vi är snart klara och förbereder parallellt parkeringen, säger Gustaf Sirén som så ofta som möjligt besöker byggarbetsplatsen.
– Jag gillar att vara ute på fältet. Jag har varit i den här branschen sedan 1968 och gillar arbetet för att man får vara med och skapa något.


800 ton pålar
I veckan har arbetet med att lossa pålarna inletts. Fyrahundra pålar skall slås ner under två eller tre veckor. Varje påle väger cirka 1.800 kilo och är mellan sex och åtta meter hög.
– Sammanlagt handlar det om åttahundra ton som skall ner i marken. Bottnen som kk-huset byggs på är ju bara gammal sjöbotten och behöver stadgas upp, säger Gustaf Sirén.
Över hela tomten finns träpinnar utplacerade, de markerar var pålarna skall slås ner. Arken står också på liknande betongpelare, medan biblioteket står på rörpålar som är ihåliga och av stål.


Mycket vatten
Sammanlagt behövs 3.000 kubikmeter grus för att småningom fylla grunden och parkeringen, för tillfället har ungefär hälften använts. Markytan befinner sig nu en meter över medelvattennivån, och i går var vattnet 0,80 meter över det normala.
– Det höga vattnet har stört jobbet, vi har fått pumpa mycket.
I april-maj kommer de trehundra lass betongelement som behövs till byggnaden att börja anlända.
– Vi jobbar egentligen hela tiden, det blir kanske något uppehåll i sommar, men annars är vi igång jämnt, säger Gustaf Sirén.

KARIN ERLANDSSON